Team

Rick Lugthart

“Als mens-mens probeer ik een team te motiveren om gezamenlijk het proces te
optimaliseren en de uitdaging op te lossen. Ik ben een verbinder met een groot netwerk en kan makkelijk communiceren op verschillende levels en met verschillende
stakeholders. Met mijn ondernemende karakter, probeer ik altijd een oplossing te
vinden, kan het niet linksom dan maar rechtsom.”

VERBINDEN
Luisteren naar wat de persoon zoekt en nodig heeft, verder kijken dan de vraag

REALISEREN
Behalen van een resultaat waar iedereen tevreden mee is, zorgen dat ieder input heeft kunnen geven

RICHTINGGEVEN
Positief beïnvloeden van de groepsdynamiek, gezamenlijk het proces veranderen en optimaliseren